USPORI.ME

USPORI.ME je stranica posvećena saobraćajnoj kulturi i bezbjednosti a osnovana je sa ciljem svakodnevnog informisanja i edukovanja crnogorske javnosti o pitanjima bezbjednosti saobraćaja, upoznavanja građana i institucija sa radom ALFA Centra u ovom polju i pružanje mogućnosti posjetiocima sajta da kroz sugestije i komentare doprinesu unapređenju ukupne saobraćajne kulture u Crnoj Gori.

Program bezbjednosti saobraćaja jedan je od četiri pravca programskog djelovanja ALFA Centra, koji se kontinuirano sprovodi od 2006. U okviru ovog programa realizuju se različite aktivnosti sa ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture, poput edukacije djece predškolskog i školskog uzrasta o saobraćajnim pravilima i propisima i realizacije rezličitih kampanji od kojih su najznačajnije: „USPORI“, „Siguran korak“ i „Pušti neka zvoni“ a sve sa krajnjim ciljem: smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na crnogorskim drumovima.

Uspori.me

Saobraćajna kultura se može posmatrati kao dio opšte čovjekove kulture i izgrađuje se u periodu od rane mladosti do poznih godina. U savremenom dobu, trend brzog življenja nameće potrebu da svi, gotovo neizbježno, na neki način moramo učestvovati u saobraćaju, kao pješaci ili vozači. Kulturno se ponašati u saobraćaju znači ponašati se u skladu sa saobraćajnim propisima i pravilima, uz međusobno uvažavanje i obzirnost prema drugim učesnicima u saobraćaju, s posebnom pažnjom na najugroženije i najmanje zaštićene učesnike, a to su: djeca, osobe s oštećenjem vida i sluha, osobe sa invaliditetom, starije nepažljive osobe i biciklisti. Iz navedenog nameće se opšti zaključak da saobraćajna kultura predstavlja odraz življenja u jednoj sredini.

NIZAK STEPEN SAOBRAĆAJNE KULTURE IMA ZA POSLEDICU VISOK BROJ POVRIJEĐENIH I POGINULIH U SAOBRAĆAJU! Zato se svi moramo uključiti i poznavajući i poštujući saobraćajne propise od Crne Gore stvoriti ambijent u kojem se građani osjećaju bezbjedno i sigurno!

Uspori