Anketom o prvoj pomoći obuhvaćeno 200 vozača u Crnoj Gori

Anketom o prvoj pomoći obuhvaćeno 200 vozača u Crnoj Gori

U okviru kampanje „Prva je prva pomoć“ , ALFA Centar je u periodu od 10. do 14. jula sproveo istrazivanje u četiri grada (Nikšiću, Podgorici, Bijelom Polju i Herceg Novom) tokom kojeg je anketirano 200 vozaca

Anketom želimo utvditi u kojem procentu su vozači u Crnoj Gori upoznati sa obavezom posjedovanja kompleta prve pomoći u vozilu, da li je posjeduju i u kakvom stanju, koliko je važno znati pružiti efikasnu, stručnu i pravovremenu prvu medicinsku pomoć povrijeđenima u saobraćajnim nezgodama.

Najljubaznije molimo da odvojite dva minuta i odgovorite na pitanja u online anketi na linku

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXjKOmM3tbJi6ZbFWs9LXaCQKGY8y_DXdbpJ-cirEvuHu1bw/viewform

Rezultate ankete ćemo predstaviti institucijama koje su odgovorne za ovu oblast, a na press konferenciji i široj domacoj javnosti.

Ovaj period trajanja kampanje će biti iskorišten za izradu pocetne situacione analize sa konkretnim prijedlozima koji će uticati na unaprijedjenje pitanja i edukacije o prvoj pomoći u Crnoj Gori

Pogledajte kratak video koji je urađen za potrebe kampanje “Prva je prva pomoć”.

Author Description

Uspori.me

No comments yet.

Join the Conversation