Bezbjednosna sjedišta za djecu | Child restriants

Svakodnevno se u saobraćaju mogu vidjeti djeca koja stoje držeći se za naslone prednjih ili zadnjih sjedišta, a mlađu djecu odrasli često prevoze u naručju, smatrajući to najsigurnijim načinom prevoza, što je velika zabluda i može biti izuzetno opasno.

Prema podacima sa sajta autosjedalice.info kod sudara pri brzini od samo 50 kilometara na sat dijete teško 5 kilograma zbog inercije postaje teško 100 kilograma, a ruke nijesu dovoljno snažne da ga zadrže od izlijetanja.

Safety seat

Šta kaže Zakon?

Shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore dijete do pet godina starosti mora biti u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je u vozilu pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama. Izuzetak je da se dijete do tri godine može prevoziti na prednjem sjedištu, ukoliko se prevozi u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi, koja je u vozilu pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu koja je okrenuta surotno pravcu kretanja vozila, kad vozilo nema ili je isključen bezbjednosni vazdušni jastuk.

Zbog neposjedovanja sigurnosnog sjedišta za djecu do 5 godina predviđena je kazna od 40 do 100 eura

Cijene sjedišta za djecu u specijalizovanim prodavnicama u Crnoj Gori kreću se od 70 do 350 eura. Pri izboru sjedišta treba voditi računa, jer su na tržištu i izuzetno jeftina sjedišta koja ne odgovaraju bezbjedonosnim standardima i čak mogu biti opasna!

Takođe, na prednjem sjedištu ne smije sjedjeti dijete mlađe od 12 godina, a novčane kazne predviđene za taj prekršaj su od 60 do 150 eura.