01 Jan – 31 Mar 2016

01 Jan – 31 Mar 2016

Sektor za bezbjednost saobraćaja objavljuje tromjesečne biltene sa ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture u Crnoj Gori.

Da preuzmete kompletan sadržaj za period od 01. januara do 31. marta 2016 kliknite ovdje: Januar-mart 2016

No comments yet.

Join the Conversation