Bilten za period: 01.Jul – 31. Dec 2016.

Bilten za period: 01.Jul – 31. Dec 2016.

Sektor za bezbjednost saobraćaja objavljuje biltene sa ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture u Crnoj Gori. Da preuzmete kompletan sadržaj za period od 01. jula do 31.decembra 2016. kliknite ovdje.

01 Jan – 31 Mar 2016

01 Jan – 31 Mar 2016

Sektor za bezbjednost saobraćaja objavljuje tromjesečne biltene sa ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture u Crnoj Gori. Da preuzmete kompletan sadržaj za period od 01. januara do 31. marta 2016 kliknite ovdje: Januar-mart 2016

01 Okt – 31 Dec 2015

01 Okt – 31 Dec 2015

Sektor za bezbjednost saobraćaja objavljuje tromjesečne biltene sa ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture u Crnoj Gori. Da preuzmete kompletan sadržaj za period od 01. oktobra do 31. decembra 2015. kliknite…

Sajt je urađen uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu

ALFA Centar
Ul. Serdara Jola Piletica 1
81400 Niksic - Montenegro

telefon/fax +382 (0) 40 246 008
Sektor za bezbjednost saobraćaja:
desk@uspori.me