Kako pružiti prvu pomoć | First aid in 11 steps

Nikada ne znate kada ćete se naći na mjestu saobraćajne nesreće i biti u situaciji da pomognete nekom i spasete mu život. Upravo zato važno je da znate osnove pružanja prve pomoći.
Nažalost, najveći broj ljudi premalo ili gotovo ništa ne zna o pružanju prve pomoći na mjestu nesreće.

1. Neodložne mjere za spasavanje života

Prvi korak u postupku spasavanja života uključuje:
– provjeru sigurnosti pristupa mjestu nesreće;
– obilježavanje i osiguravanje mjesta nesreće i zaštitu povrijeđenih osoba od mogućeg novog stradanja;
– primjenu neodložnih postupaka prve pomoći;
– postavljanje osobe bez svijesti u stabilan bočni položaj;
– preduzimanje mjera oživljavanja osobe bez svijesti koja ne pokazuje znakove života (osoba ne diše, srce ne kuca);
-zaustavljanje krvarenja.

2. Pozivanje pomoći

Odmah obavijestite službu Hitne pomoći.

First aid

3. Pružanje prve pomoći

Dok čekate Hitnu pomoć, osim postupaka hitne prve pomoći, primijenite i sve ostale postupke prve pomoći koji su potrebni.
Ako iz nekog razloga dolazak Hitne pomoći nije moguć, organizujte odgovarajući prevoz do najbliže zdravstvene ustanove.
Prvom pomoći ne zbrinjavaju se samo povrede, već se pomoć pruža i osobi koja je zbog zadobijenih povreda znatno psihički i emotivno potresena. Takvu osobu ohrabrujte! Imajte na umu da je već vaša prisutnost uz povrijeđenu osobu ili naglo oboljelu osobu značajna kao i sam postupak kojim se povreda zbrinjava.

Kako pružiti prvu pomoć?

a) Provjeriti stanje svijesti

Ako naiđete na osobu koja nepomično leži ili se u vašem prisustvu iznenada sruši na tlo, najprije provjerite da li je pri svijesti. Uhvatite je za ramena i lagano protresite. Uputite joj nekoliko pitanja. Ako nema odgovora, zaključujemo da je osoba bez svesti. Svi dalji postupci moraju se sprovoditi brzo i bez odlaganja. Pozovite pomoć i pređite na tačku 2 (ABC – postupak)

b) ABC – postupak s onesviješćenom osobom

“ABC” je skraćenica stvorena radi lakšeg pamćenja redosljeda mjera koje sprovodimo kod onesviješćene osobe:
A – airway (disajni put) – otvaranje disajnog puta
B – breathing (disanje) – provjera disanja
C – circulation (krvotok)- masaža srca i vještačko disanje

c) Nastavite s oživljavanjem sve do uspostavljanja vitalnih funkcija ili dok ne stigne hitna pomoć.

Važno ! Princip nepristrasnosti!

Spasilac ne pravi razliku prema narodnosti, rasi, vjerskim ubjeđenjima ili političkom mišljenju. Spasilac nastoji da ublaži stradanja pojedinaca, ali mora dati prvenstvo najhitnijim slučajevima.