Održan Seminar “Izazovi i mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u nastavnom planu i programu osnovnih škola”

Održan Seminar “Izazovi i mogućnosti proučavanja bezbjednosti saobraćaja u nastavnom planu i programu osnovnih škola”

Seminar sa direktorima i nastavnicima osnovnih škola sa područja Crne Gore, koji je trajao od 15. i 16.aprila u Podgorici, organizovao je „ALFA Centar“ u saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Seminar su otvorili: Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete Aleksandar Mitrović i izvršni direktor NVO “ALFA Centar” Aleksandar Dedović.

Imajući u vidu učestale saobraćajne nezgode sa tragičnim ishodom u proteklom periodu na crnogorskim drumovima, NVO “ALFA Centar” nastavlja niz aktivnosti za preduzimanje mjera kako bi sačuvali živote učesnika u saobraćaju. Kao jednu od dugoročnih mjera za unapređenje bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori vidi uvođenje predmeta bezbjednosti saobraćaja u redovni nastavni plan i program.

Cilj seminara je istraživanje mogućnosti veće vidljivosti i prisutnosti ove teme kao i fakultativnog obrazovanja i vaspitanja učenika u osnovnim školama.

56945069_2744299835641467_8067020622904950784_n

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković u pozdravnom govoru je istakao da “prepoznajemo svoje mjesto i ulogu u oblasti bezbjednosti saobraćaja, ne samo u dijelu modernizacije i izgradnje saobraćajne infrastrukture, već i u dijelu edukacije mladih i lica sa invaliditetom. U tom smislu, podržavamo svaku ideju, koja je u okviru struke ocijenjena kao realna i koja u praksi treba da pokaže rezultate”.

“Ovakvi događaji su odlična prilika da se pokaže da se saradnjom civilnog društva i državnih institucija mogu realizovati projekti za rješavanje pitanja od životnog značaja za naše građane”, naglasio je Nurković.

Osim ministra Nurkovića pozdravnu riječ imali su: državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Aleksandar Mitrović i izvršni direktor NVO “ALFA Centar” Aleksandar Dedović.

Nedovoljna edukacija i nepoznavanje propisa u drumskom saobraćaju, značajan su uzrok saobraćajnih nezgoda, stoga sistem obrazovanja predstavlja značajan segment bezbjednosti u drumskom saobraćaju, kazao je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović.

„Posebna pažnja mora se posvetiti poboljšanju procesa edukacije učesnika u saobraćaju i unapređenju svijesti o posljedicama saobraćajnih nezgoda, koja je osnov podizanja nivoa bezbjednosti drumskog saobraćaja i dostizanju evropskih standarda“, istakao je Pejanović.

57360301_2680593868634450_1997873203887734784_n

Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Aleksandar Mitrović, istakao je da „podizanje nivoa svijesti o bezbednost u saobraćaju posao je svih nas: institucija, škola, roditelja, nevladinih organizacija, medija, svih učesnka u saobraćaju.

“Kako su djeca svakodnevno učenici u saobraćaju, sektor obrazovanja po pitanju unapređenja njihove bezbijednosti sprovodi aktivnosti u različitim domenima: kroz redovnu i izbornu nastavu, kroz slobodne i vannastavne aktivnosti, kao međupredmetnu oblast. U vaspitno-obrazovnim ustanovama teme iz bezbjednosti saobraćaja zastupljene su od predškolskog do gimnazijskog obrazovanja, i ne treba ih posmatrati samo kao sadržaj predmeta, već kao dio ukupnog procesa nastave i rada škole”, naglasio je Mitrović.

On je istakao i da je važno da nikad ne izgubimo iz vida da su efekti ranog vaspitno-obrazovnog rada u oblasti prevencije u saobraćaju mnogo efikasniji za ličnost učenika nego kazne koje će društvo kasnije nametnuti pojedincu.

“Stoga će Ministarstvo prosvjete nastaviti sa podsticanjem nastavnih i vannastavnih aktivnosti u ovoj oblasti, a za naredni period planirane su dodatne aktivnosti koje će intenzivirati edukaciji učenika u ovoj oblasti”, kazao je Mitrović.

Izvršni direktor Aleksandar Dedović istakao je se “ALFA Centar” od 2010. godine zalaže za edukaciju najmlađih učesnika u saobraćaju, učenika u osnovnim školama, zato su na pomenuti seminar, koji za cilj ima povećanje značaja teme bezbjednosti saobraćaja u međupredmetnom proučavanju u osnovnim školama, pozvani direktori i nastavnici iz svih gradova i opština Crne Gore .

Author Description

Uspori.me

No comments yet.

Join the Conversation