Ranjive grupe u saobraćaju | Vulnerable road users

Na samom početku treba naglasiti da bezbjednost ranjivih učesnika u saobraćaju u velikom stepenu zavisi baš od njihovog ponašanja. Kulturno se ponašati u saobraćaju znači ponašati se u skladu sa saobraćajnim propisima i pravilima, uz međusobno uvažavanje i obzirnost prema drugim učesnicima u saobraćaju, s posebnom pažnjom na najugroženije i najmanje zaštićene učesnike.

Ranjivim učesnicima u saobraćaju se gotovo bez izuzetka smatraju učesnici van motornih vozila u saobraćaju, među koje spadaju: pješaci, biciklisti i vozači motornih dvotočkaša, ali prema široj definiciji i starije nepažljive osobe, djeca, osobe u invalidskim kolicima, osobe sa oštećenjem vida i sluha, i korisnici rolera i skejtbordova.

Ranjive grupe u saobraćaju

”Jaki” (motorizovani) učesnici usaobraćaju imaju obavezu da budu veoma pažljivi prema ranjivim učesnicima u saobraćaju,naročito prema djeci, starijim osobama i invalidima. Dovođenje u opasnost ranjivih učesnika usaobraćaju postalo je težak prekršaj, koji se strogo kažnjava.

Najveću stopu smrtnosti u drumskom saobraćaju u svijetu za sada imaju korisnici motornih vozila na dva točka. Rizik od stradanja prilikom vožnje motocikla ili mopeda po pređenom kilometru veći je 20 puta od rizika prilikom vožnje automobila. Rizik od stradanja u saobraćaju po pređenom kilometru više od 9 puta veći je kod pešaka nego kod putnika u automobilima, a više od 7 puta veći je kod biciklista nego kod putnika u automobilima (ETSC, 2003c). Pored toga, težina povreda ranjivih učesnika u saobraćaju takođe je veća nego kod putnika u automobilima.