Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode ? | What to do after a car accident?

Šta uraditi u slučaju saobraćajne nezgode ?

Veliki broj vozača i pored decenijskog vozačkog iskustva nikada nije doživio ili prisustvovao saobraćajnoj nezgodi, pa vremenom zaboravi šta je u takvoj situaciji dužan da uradi. Evo koje su obaveze lica koje se zateklo na mjestu saobraćajne nezgode u kojoj ima povrijeđenih lica:

Dužni ste da odmah obavijestite policiju. Iako policija ima obavezu da odmah po Vašem pozivu pozove hitnu pomoć, dobro je da vi to za svaki slučaj učinite. Takođe dužni ste da u skladu sa svojim znanjima i mogućnostima pružite prvu pomoć povrijeđenim licima i po potrebi ta lica prevezete do najbliže zdrastvene ustanove. Obratite pažnju da ne smijete svakog povrijeđenog da pomjerate ili transportujete, pa pomaganju povrijeđenim licima pristupite sa velikom opreznošću.

Traffic accident

Ukoliko ste ste učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je bilo povrijeđenih, poginulih ili je nastala velika materijalna šteta dužni ste da:

obavijestite policiju i/ili hitnu pomoć i preduzmete sve potrebne mjere kako bi druge učesnike u saobraćaju obavijestili o nezgodi (postavite sigurnosni trougao na bezbjednom odstojanju, uključite sve pokazivače pravca) Takođe, dužni ste da ukažete pomoć povrijeđenima u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima i preduzmete sve mjere koje su u vašoj moći da spriječite nastajanje novih posledica ili povreda.

Kad ste sve ovo uradili dužni ste da sačekate policiju i hitnu pomoć i da prisustvujete sačinjavanju uviđaja i davanju izvještaja ovlašćenim licima. Vjerovatno ćete morati da uradite alko test. Mjesto nezgode možete napuštiti samo ako ste povrijeđeni i potrebna vam je medicinska pomoć ili ako ste prevozili povrijeđene do zdrastvene ustanove nakon čega obavezno morate da se vratite.